นโยบายซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์

ที่ Google เราเชื่อมั่นว่าหากเรายึดผู้ใช้เป็นหลัก สิ่งอื่นๆ ก็จะตามมาเอง ใน หลักการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ของเรา เราได้มอบคำแนะนำทั่วไปสำหรับซอฟต์แวร์ที่มอบประสบการณ์ผู้ใช้อันยอดเยี่ยม นโยบายด้านล่างนี้อธิบายคำแนะนำทั่วไปเพิ่มเติมโดยมอบรายการหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับซอฟต์แวร์บนเว็บที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และเราจะดำเนินการเพื่อปกป้องผู้ใช้จากซอฟต์แวร์เหล่านั้น

เราพบว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะพื้นฐานเหมือนกันอย่างน้อย 1 อย่างดังต่อไปนี้

ในทางตรงกันข้าม เราก็เชื่อมั่นว่าซอฟต์แวร์ที่ตรงตามหลักเกณฑ์พื้นฐานด้านล่างนี้สนับสนุนความมุ่งมั่นของหลักการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเราและเป็นซอฟต์แวร์ที่มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี เราจะคอยปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้นเมื่อเราพบเห็นกรณีการใช้งานใหม่ๆ และเรายินดีรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของคุณใน ฟอรัมความช่วยเหลือ

การติดตั้งที่โปร่งใสและการเปิดเผยที่ตรงไปตรงมา

ขั้นตอนในการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นควรจะตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และอิงตามตัวเลือกที่ชัดเจนที่ผู้ใช้เป็นคนเลือก รวมถึงควรนำเสนอบริการหรือคุณลักษณะที่ชัดเจนให้ผู้ใช้ได้ทราบ

นำออกได้ง่ายดาย

ผู้ใช้ต้องสามารถปิดใช้หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะการทำงานที่ชัดเจน

หลังจากที่ติดตั้งแล้ว ซอฟต์แวร์ควรทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้และมอบบริการหรือคุณลักษณะที่ชัดเจนให้กับผู้ใช้

การสืบข้อมูล

ซอฟต์แวร์ที่รวบรวมหรือส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

การรวมชุดมากับผลิตภัณฑ์ที่ดี