หลักการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ที่ Google เราทุ่มเทความคิดในการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานออนไลน์ของคุณ เราตื่นตัวในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นการละเลยสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เราเห็นรายงานที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับสปายแวร์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่หลอกลวงคุณเพื่อแสดงโฆษณาป๊อปอัป หรือการลักลอบใช้เบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังพยายามเข้าชม

เราไม่พบว่าแนวโน้มนี้จะลดลงเลย ที่จริงแล้วกลับแย่ลงไปอีก ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการและสร้างรายได้สำหรับผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ เราได้กำหนดหลักการที่เราเชื่อว่าควรนำมาใช้ในอุตสาหกรรมของเรา เรามีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ด้วยแอปพลิเคชันที่เราแจกจ่าย และเนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าหลักการเหล่านี้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผู้ใช้ทั่วโลก เราจึงส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตของเราให้ปรับใช้หลักการเหล่านี้เช่นกัน หลักเกณฑ์เหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างกว้างๆ ตามจำเป็น การสร้างและการเผยแพร่ซอฟต์แวร์นั้นซับซ้อนและเทคโนโลยีก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์บางตัวอาจไม่สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ทั้งหมด และการปฏิบัติในลักษณะที่หลอกลวงบางประการอาจไม่มีกล่าวถึงในที่นี้ เอกสารนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และมุ่งเน้นในหัวข้อของซอฟต์แวร์และการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต หลักเกณฑ์เหล่านี้จะต้องได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

เราอยากคุยกับคุณและพาร์ทเนอร์ของเรา เราต้องการทราบคำแนะนำของคุณในการปรับปรุงและอัปเดตหลักการเหล่านี้ แชร์ความคิดเห็นของคุณได้ใน ฟอรัมความช่วยเหลือของเรา

หลักการ

การติดตั้ง

เราเชื่อว่าซอฟต์แวร์ต้องไม่หลอกให้คุณติดตั้ง คุณควรสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนขณะกำลังติดตั้งหรือเปิดใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์โดยต้องเลือกที่จะปฏิเสธได้ แอปพลิเคชันไม่ควรติดตั้งตัวเองลงในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างลับๆ หรือโดยการซ่อนอยู่ภายในโปรแกรมอื่นที่คุณติดตั้งหรืออัปเดต คุณควรได้รับแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับฟังก์ชันของแอปพลิเคชันทั้งหมดในชุด

การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อแอปพลิเคชันได้รับการติดตั้งหรือเปิดใช้งาน ควรมีการแจ้งให้คุณทราบถึงฟังก์ชันที่สำคัญและโดดเด่น และหากแอปพลิเคชันหากำไรโดยการแสดงโฆษณาให้คุณดู ก็ควรอธิบายถึงการดำเนินการนี้อย่างชัดแจ้งและตรงไปตรงมา ข้อมูลนี้ควรนำเสนอในลักษณะที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเห็นและเข้าใจได้ ไม่ใช่แฝงอยู่ในตัวอักษรขนาดเล็กที่กำหนดให้ต้องเลื่อนดู ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันได้รับเงินจากการแสดงป๊อปอัปโฆษณาหรือการส่งข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ควรต้องแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน

การนำออกที่ง่ายดาย

คุณควรสามารถทราบวิธีปิดใช้หรือลบแอปพลิเคชันออกได้อย่างง่ายดาย กระบวนการควรมีการลบคอมโพเนนต์ที่จำเป็นในการปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ โดยไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย เมื่อปิดใช้งานหรือลบแอปพลิเคชันไปแล้ว แอปพลิเคชันต้องไม่คงการทำงานหรือเปิดใช้งานอีกโดยอัตโนมัติด้วยตัวเองหรือด้วยแอปพลิเคชันอื่น

ลักษณะการทำงานที่ชัดเจน

แอปพลิเคชันที่ส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานของผู้ใช้ควรมีการแจ้งอย่างชัดเจนว่าแอปพลิเคชันนั้นเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันเปิดหน้าต่างขึ้นมา หน้าต่างนั้นควรระบุว่าแอปพลิเคชันนั้นทำให้หน้าต่างเปิด แอปพลิเคชันไม่ควรปิดบังตัวเองให้คลุมเครือโดยเจตนาภายใต้ชื่อหลายชื่อหรือชื่อที่ชวนสับสน คุณควรได้รับแจ้งวิธีการในการควบคุมแอปพลิเคชันในลักษณะที่ตรงไปตรงมา เช่น ด้วยการคลิกบนส่วนประกอบที่เห็นได้ชัดที่สร้างโดยแอปพลิเคชัน หากแอปพลิเคชันแสดงโฆษณาให้คุณดู ควรจะระบุว่าสิ่งที่แสดงเป็นโฆษณาและแจ้งให้คุณทราบว่าโฆษณานั้นมาจากแอปพลิเคชันเอง หากแอปพลิเคชันทำการเปลี่ยนแปลงที่ออกแบบมาเพื่อให้มีผลกับการใช้งานของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันอื่น (เช่น การตั้งค่าหน้าแรกของคุณ) คุณควรได้รับแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การสืบข้อมูล

หากแอปพลิเคชันรวบรวมหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่ของคุณ คุณควรรับทราบการดำเนินการนี้ เราเชื่อว่าคุณควรได้รับการขออนุญาตอย่างชัดแจ้งในลักษณะที่เด่นชัดและระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดที่จะถูกรวบรวมหรือส่งไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณควรสามารถหาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปิดเผยวิธีที่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้งานและจะถูกแชร์กับบุคคลที่สามหรือไม่ ได้อย่างไม่ยากลำบาก

การรวมชุดมากับผลิตภัณฑ์ที่ดี

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ควรอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ของตนรวมเป็นชุดมากับแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์เหล่านี้

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากพบว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะเต็มไปด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นแอดแวร์ สปายแวร์ หรือขยะทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากบางแอปพลิเคชันที่พวกเขาติดตั้งนั้นมาพร้อมกับขยะ และขยะนั้นก็สร้างขยะที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เราเชื่อว่าในทุกสถานการณ์ที่มีหลายแอปพลิเคชันได้รับการติดตั้งจะต้องมีการแจ้งต่อผู้ใช้อย่างชัดเจน เพื่อที่ว่าหลายเดือนต่อมาเมื่อคุณถามพวกเขาว่า “สิ่งนี้คืออะไร” พวกเขาส่วนใหญ่จะได้ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากที่ใดและเหตุใดจึงมาอยู่ที่นั่น

โดยปกติมักมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมในการรวมชุด ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทที่มีเจตนาดีได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่หรือมีรายได้ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มีประโยชน์กับคุณ การได้รับเงินในการเผยแพร่ หรือการชำระเงินเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่พร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการจะเป็นการทำให้ซอฟต์แวร์นั้นยิ่งไม่เป็นที่ต้องการมากขึ้นไปอีก ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้ลงโฆษณาที่มีความรับผิดชอบสามารถทำงานเพื่อป้องกันการเผยแพร่ดังกล่าวได้โดยการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจประเภทนี้ แม้ว่าพวกเขาจะสื่อสารผ่านสื่อกลางก็ตาม

เราวิตกกับขนาดของปัญหานี้ ซึ่งเราคาดการณ์ว่าจะเป็นสาเหตุให้ต้องเสียเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี เนื่องจากเป็นปัญหาขนาดใหญ่และส่งผลต่อผู้ใช้ การดำเนินการที่หนักแน่นโดยอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

เราเชื่อว่าการกำจัดปัญหานี้ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้ใช้และอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามที่จะเผยแพร่ซอฟต์แวร์ของเราเป็นชุดเท่านั้น โดยแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา และเราคิดว่าผู้ใช้จะได้รับประโยชน์หากมีบุคคลอื่นๆ ในอุตสาหกรรมดำเนินการเช่นเดียวกับเรา

หากต้องการเข้าร่วมการต่อต้านซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตปลอม หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://stopbadware.org StopBadware.org คือแคมเปญอิสระ “Neighborhood Watch” (การเฝ้าระวังให้เพื่อนบ้าน) ที่มีเป้าหมายในการต่อต้านซอฟต์แวร์อันตราย StopBadware.org คัดสรรข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นกลางเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้รับตัวเลือกที่ดีกว่าเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์